Цілі діяльності
Комунального закладу "Піщанський навчально реабілітаційний центр" Вінницької обласної Ради:


  • забезпечення реалізації права дітей з порушеннями слуху на здобуття базової і повної загальної середньої освіти;
  • сприяння набуттю ключових компетентностей вихованцями, здійснення допрофесійної підготовки та соціалізації;
  • надання в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
  • забезпечення корекції порушень розвитку та подальшої соціалізації шляхом індивідуального та диференційованого підходів.